I. Általános rendelkezések és fogalom meghatározások

 1. Az Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) a vevő és a Medikapharm, s.r.o. társaság közötti üzleti viszonyokra vonatkoznak.
 2. Vevő minden, az üzletben beregisztrált személy (természetes vagy jogi), aki a megrendelést feldolgozza.
 3. Megrendelés alatt az az eladó címére elküldött adatlap értendő, amely tartalmazza a vevőről szóló információkat, valamint az üzlet kínálatából megrendelt áru listáját és árát.

II. Megrendelés, a szerződés megkötése, szerződéstől való elállás

 1. A megrendelés érvényességének feltétele az összes kért információ és adat teljes és valós kitöltése. Minden megrendelésnek tartalmaznia kell: a vevő nevét, postacímét, telefonszámát, darabszámot, a megrendelés kiállításának dátumát, a kifizetés módját, az áruküldés módját.
 2. Minden átvett megrendelés kötelező érvényűnek tekintendő.
 3. A vevőnek joga van a megrendelést sztornózni, mégpedig csak a megrendelés kiállításának napján, és csak abban az esetben, ha azt még az eladó nem számlázta ki. A megrendelést telefonon vagy írásban lehet törölni (e-mailben vagy postai úton). A megrendelés sztornózását az eladó írásban igazolja vissza a vevőnek (postai úton vagy e-mailben).
 4. A vevő (fogyasztó) jogosult az áru átvételétől számított hét munkanapon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az áru visszaszolgáltatásának költségeit a vevő állja, aki köteles a sértetlen árut a társaság címére az áruszállítás során keletkezett károkra megegyezett biztosítással rendelkező küldeményként visszaküldeni (nem utánvéttel).
 5. Az eladónak jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben a megrendelt árut nem lehetséges a megadott árban vagy a jelen üzleti feltételekben meghatározott határidőn belül leszállítani, és a vevővel nem egyeznek meg pótteljesítésben, vagy ha a vevő nem teljesíti a megrendelés megvalósításához kötött kötelességeket.

III. Szállítási feltételek

 1. A szerződés teljesítésének helye a vevő székhelye (lakhelye) vagy vállalkozásának helye, melyet az üzlet regisztrációs űrlapjában feltüntetett. Az árut az üzemeltető harmadik szubjektumok szolgáltatásainak kihasználásával szállítja le (posta, futárszolgálat).
 2. Az üzemeltető az árut a vevőnek a megrendelés átvételét követően a lehető legrövidebb időn belül leszállítja, a szállítási határidők az üzemeltető honlapján vannak feltüntetve. A vevő tisztában van azzal, hogy az üzemeltető kötelességei teljesítése során a feltüntetett szállítási határidők tájékoztató jellegűek.  Amennyiben az üzemeltető nem képes a megegyezett határidőn belül a vevő részére leszállítani az összes megrendelt árut, az üzemeltető erről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a vevőt, és közli vele a megrendelt áru kiszállításának feltételezett határidejét, vagy alternatív áru leszállítását javasolja.
 3. A termék a szállítás során dobozban, biztonságosan be van csomagolva és a Medikapharm logójával ellátott szalaggal van leragasztva. Az áru átvétele során a vevő köteles a küldemény teljességét és fizikai sértetlenségét ellenőrizni.  Amennyiben a küldemény tönkrement vagy láthatóan sérült, a vevő köteles az áru átvétele nélkül azonnal kapcsolatba lépni az üzemeltetővel. Az áru fizikai sérüléseire és mennyiségére vonatkozó bármely későbbi reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A szállítási költségeket az áru ára nem tartalmazza. A szállítási díjat az e-shop oldalán feltüntetett érvényes árlista alapján számlázzuk.  Ha az áru raktáron van, a megrendelések azonnal megvalósulnak. Amennyiben az árut azért nem tudják kiszállítani, mert épp nincs raktáron, a raktárba való beérkezését követően azonnal kiszállítják.

Szállítási határidők, postai díjak – minden megrendelésnél pontosan meg van adva

Szállítási határidők – minden megrendelésnél pontosan meg van adva

IV. Vételár, kifizetések

 1. Az üzlet honlapján feltüntetett árak kizárólag az értékesítési rendszer segítségével végzett vásárláskor érvényesek. A szállítási díjat az ár, eltérő rendelkezés hiányában, nem tartalmazza. Az eladó vállalja, hogy az árut a vevőnek az áru megrendelésének idején érvényes áron értékesíti.
 2. Fizetési módok
 • Banki átutalással / számlára való befizetéssel
 • Bankkártyás fizetés
 • Utánvét (csomagküldő szolgálat)
 • PayPal
 1. Az eladó a vevő részére az árut legfeljebb a megrendelés átvételének napjától számított 7 naptári napig tartja fenn. Ha a kifizetés 7 napon belül nem valósul meg, az eladó jogosult elállni a szerződéstől.

Az akciós kínálatban feltüntetett akciós árak az adott akció érvényességi ideje alatt érvényesek.  Más kedvezmény érvényesítése esetén ezek a kedvezmények nem vonatkoznak az akciós kínálatban szereplő akciós árura. Az egyes kedvezményeket nem lehet összevonni.

V. Jótállás, reklamációk, az áru visszaadása vagy cseréje

 1. A fogyasztói szerződések teljesítésére vonatkozó jótállási időszak az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkevesebb 24 hónapban van megállapítva.
 2. A reklamációk a Szlovák Köztársaság érvényes jogi előírásaival összhangban valósulnak meg.
 3. A vevőnek sérült áru leszállítása esetén joga van visszakérni a pénzt, vagy új megrendelést megvalósítani.
 4. A vevő (fogyasztó) az áru sértetlen állapotban való leszállításától számított 7 napon belül jogosult az árut a vele együtt leszállított dokumentumokkal együtt indoklás nélkül visszaszolgáltatni. A Medikapharm, s.r.o. társaság a visszaszolgáltatott árut utánvét formájában nem veszi át. Az áru visszaadása esetén a vevő köteles az árut szokványos vagy kereskedelmi csomag formájában vagy csomagküldő szolgáltató által visszaküldeni.
 5. Az áru visszaadására vonatkozó feltételek teljesítése esetén a vevőnek visszatérítjük az áruért kifizetett teljes összeget. A visszatérített összegbe a postai és csomagolási költséget nem számoljuk bele. Megegyezést követően a visszatérítendő összeg más árura cserélhető a megfelelő árban, melyet vagy külön, vagy az ügyfél következő megrendelésével együtt küldünk. Amennyiben az árut külön küldjük (árucsere esetén), postai és csomagolási díjat nem számolunk fel.

VI. Adatvédelem

 1. Az üzemeltető vállalja, hogy a vevőtől csak olyan adatokat kér, mely kizárólag az eladó szükségleteire, az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése céljaira szolgálnak (név, állandó lakhely postai irányítószámmal együtt, telefonszám és e-mail cím).
 2. A vevő nyilatkozik, hogy az eladó feldolgozza és megőrzi személyes adatait, melyek az eladó tevékenységéhez szükségesek, és minden információs rendszerében feldolgozza azokat. Eladó vállalja, hogy a vevő személyes adatait az érvényes jogi előírásokkal összhangban fogja kezelni. A vevő az eladó részére ezt a beleegyezését határozatlan időre adja.
 3. A regisztráció során a vevő választhatja az egyéb marketinginformációk vagy az üzemeltető új termékeiről szóló információk részére való megküldését.
 4. Az üzemeltető kötelezi magát, hogy a vevő telefonon vagy írásban átadott kérésére, indok megadása nélkül is, bármikor törli a vevő személyes adatait az adatbázisából.
 5. A személyes adatok frissítését a regisztrált Vevő közvetlenül az internetes áruház honlapján on-line üzemmódban, közvetlenül a bejelentkezését követően elvégezheti.

VII. Záró és átmeneti rendelkezések

 1. A vevő a megrendelés elküldésével feltétel nélkül elfogadja az „Általános Üzleti Feltételek” valamennyi rendelkezését, a megrendelés elküldésének napján érvényes hangzásban.
 2. A vevő kijelenti, hogy a megrendelés kitöltése előtt megismerkedett és egyetért jelen Általános Üzleti Feltételekkel.
 3. A két fél közötti kölcsönös viszonyokra, melyekre jelen „Általános Üzleti Feltételek” nem terjednek ki, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

REKLAMÁCIÓS REND

 A távértékesítés reklamációs rendje

 1. A vevő köteles haladéktalanul, azonnal az átvételt követően megvizsgálni az árut. Átvétel alatt az áru szállító általi (pl. posta) ügyfélnek történő átadása értendő.
 1. Amennyiben az áru fajtáját vagy mennyiségét érintő különbséget észlelnek a számlán vagy szállítólevélen feltüntetett adatokhoz képest, erről az átvételtől számított három munkanapon belül értesíteni kell az eladót.

 

 1. A vevő a megállapított hibákról az eladót köteles írásban értesíteni annak címén. Az értesítésben a vevőnek fel kell tüntetnie a megállapított hibákat, és az igényt, melyet a hiba következtében érvényesít.

 

 1. A vevő hibás küldemény következtében a következő igényeket érvényesítheti: a hiányzó áru leszállítása –

a hibás áru hibátlanra való cserélése – elállás a szerződéstől.

 1. A reklamációhoz minden esetben csatolni kell a számlát (szállítólevelet) és az adott reklamált árut is.
 2. A vevő a reklamáció érvényesítése során kitölti a reklamációs űrlapot és postán vagy írásban faxon elküldi az eladó címére.
 1. A Házaló kereskedelemről és távértékesítésről szóló törvénnyel összhangban az áru kézbesítését követően jogosult az áruért kifizetett összegre, ha a sértetlen és nem használt árut a szállítótól való átvételétől számított 7 napon belül címünkre visszaküldi.

Az áruért kifizetett összeget postai utalvány segítségével haladéktalanul megküldjük, amint az árut címünkre kézbesítik, és ha az megfelel valamennyi fenti követelménynek.

 1. A reklamációkat az alábbi címen intézzük: Medikapharm, s. r. o.., 821 04 Bratislava. Tel.: 00421 907 854 669, infohu@medikapharm.com